© 2019 by Yaara Mann

la robe de mariee de shira

wedding dress designed by yaara mann

 

Photography: Tamir Davidov

Hair: Dana brides

Mua: shiran shefler